1. třída Ovečky

                      

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

Třída „OVEČKY“ se nachází v přízemí oranžového pavilonu v komplexu budov, tvořících MŠ Dělnická.

 

Provoz třídy je:

 7:00 – 16:00 

Ve je třídě zapsáno 28 dětí,

heterogenní věkové složení dětí – od 3 do 6 let.

O děti se ve třídě starají:

Učitelky:

Marie Cvachová

Iveta Žůrková

Provozní zaměstnankyně:

Věra Kloudová

Kuchařka:

Jana Krištofová

Třídu tvoří velká herna, ve které si děti po celý den hrají, a probíhá zde výchovná práce s dětmi. Herna je vybavena odpovídajícím nábytkem (přizpůsobeným věku a tělesné výšce dětí), herními kouty, množstvím hraček určeným k volným hrám a komplexnímu rozvoji dětí. Herna je vybavena interaktivní tabulí. Nechybí zázemí pro provádění hudebních činností, výtvarných a jiných tvořivých aktivit. Nachází se zde koutek pro tělovýchovné chvilky a koutek pro předškoláky. Výzdoba třídy je volena s ohledem na dětské vnímání, tvoří ji dětské práce. V herně se třikrát denně podává dětem školní strava – rozváží se ze ŠJ a k výdeji se připravuje v přípravné kuchyňce u třídy, rozdávána je dětem samoobslužnou formou. V části herny se denně rozkládají lehátka a děti  se po obědě děti ukládají k odpočinku. Lůžkoviny se perou v prádelně mateřské školy. Ke třídě náleží nově zrekonstruované sociální zázemí – WC, umývárna, sprchový kout. Šatna dětí se nachází vedle třídy – nové šatníky a botníky odpovídají estetickým i funkčním požadavkům, v šatně je reprezentována naše práce s dětmi – výtvory a výrobky tvoří výzdobu, jsou zde umístěny informativní nástěnky pro zákonné zástupce dětí.

 

 

 

 

 USPOŘÁDÁNÍ DNE  – 1. třída OVEČKY – MŠ Dělnická

6:00

 • otevření MŠ
 • pitný režim v průběhu celého dne
 • spontánní hry a činnosti dětí, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou, rozcházení do tříd

8:15

 • průběžná svačina podle potřeby dětí        
 • dokončení činností, prací

9:20

 • ovocná – zeleninová přesnídávka

9:30 – 9:45 

 • oblékání na pobyt venku s průběžným odchodem

9:45 – 11:45       

 • pobyt venku, hry na zahradě v přírodě, vycházky do okolí

11:45 – 12:00

 • převlékání v šatně

12:00    

 • oběd

12:30    

 • odpolední odpočinek, klid na lůžku, průběžné vstávání, 
 • aktivity nespících dětí

14:15

 • průběžná odpolední svačina
 • spontánní aktivity dětí
 • pokračování v pracích započatých v průběhu dne, pobyt na zahradě – hry, činnosti
 • rozcházení dětí

16:00

 • přechod do 4. třídy Hvězdičky

 

 

Skip to content