MŠ Gránická – 2. Květinky

Charakteristika třídy

Třída „KVĚTINKY“ se nachází v 1. patře MŠ Gránická

Provoz ve třídě je:

sudý týden:

PO           8:00 – 16:00 (od 6:30 hodin jsou děti ve třídě SLUNÍČKA)

ÚT           8:15 – 16:00 (od 6:30 hodin jsou děti ve třídě SLUNÍČKA)

ST – PÁ   6:30 – 16:00 

lichý týden:

PO – PÁ    6:30 – 16:00

                                                    

Ve třídě je zapsáno 24 dětí,

heterogenní věkové složení dětí – od 3 do 6 let.

O děti se ve třídě starají:

Učitelky:

Zdeňka Kohoutková

Alžběta Balvanová

Darja Kopančuková

Provozní zaměstnankyně:

Erika Nošková

Kuchařka:

Marie Kelčová

Třídu tvoří herna, v níž si děti po celý den hrají, a probíhá zde výchovná práce s dětmi. Herna je vybavena odpovídajícím nábytkem (přizpůsobeným věku a tělesné výšce dětí), herními kouty, množstvím hraček určeným k volným hrám a komplexnímu rozvoji dětí. Nechybí zázemí pro provádění výtvarných činností a jiných tvořivých aktivit. Je zde koutek pro předškoláky. Výzdobu třídy tvoří dětské výrobky. V herně se třikrát denně podává dětem školní strava – rozváží se ze ŠJ a k výdeji se připravuje v přípravné kuchyňce u třídy, rozdávána je dětem samoobslužnou formou. V herně se denně rozkládají lehátka pro odpočinek dětí. Lůžkoviny se perou v prádelně mateřské školy Dělnická. Ke třídě náleží sociální zázemí. Šatna dětí se nachází v přední části budovy a je vybavena novými šatníky a botníky. V šatně je reprezentována naše práce s dětmi – výtvory a výrobky tvoří výzdobu, jsou zde umístěny informativní nástěnky pro zákonné zástupce dětí.

USPOŘÁDÁNÍ DNE – 2. třída – odloučené pracoviště MŠ Gránická

Sudý týden – děti se scházejí v druhé třídě Kytičky.

Lichý týden – se děti scházejí v první třídě Sluníčka.

Od 6:30 – 8:15 jsou děti v první třídě.

6:30

·         otevření MŠ

·         pitný režim v průběhu celého dne

·         spontánní hry a činnosti dětí, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou, rozcházení do tříd

8:30 – 9:00

·         průběžná svačina podle potřeby dětí

·         dokončení činností, prací

9:25

·         ovocná – zeleninová přesnídávka

9:30 – 9:45 

·         oblékání na pobyt venku s průběžným odchodem

9:45 – 11:45       

·         pobyt venku, hry na zahradě v přírodě, vycházky do okolí

11:45 – 12:00

·         převlékání v šatně

12:00    

·         oběd

12:30    

·         odpolední odpočinek, klid na lůžku, průběžné vstávání, 

·         aktivity nespících dětí

14:15

·         průběžná odpolední svačina

·         spontánní aktivity dětí

·         pokračování v pracích započatých v průběhu dne, pobyt na zahradě – hry, činnosti

·         rozcházení dětí

16:00

·         uzavření MŠ

Skip to content