5. třída Berušky

 

Charakteristika třídy

Třída „BERUŠKY“ se nachází v přízemí zeleného pavilonu v komplexu budov, tvořících MŠ Dělnická.       

                                                    

Provoz třídy je:

    PO – PÁ       6:00 – 15:45

Ve třídě je zapsáno 28 dětí,

heterogenní věkové složení dětí – od 3 do 6 let.

O děti se ve třídě starají:

Učitelky:

Jiřina Hubená

Dita Polachová

Provozní zaměstnankyně:

Radka Bobková

Kuchařka:

Jitka Nováková

Třídu tvoří velká herna, ve které si děti po celý den hrají, a probíhá zde výchovná práce s dětmi. Herna je vybavena odpovídajícím nábytkem (přizpůsobeným věku a tělesné výšce dětí), herními kouty, množstvím hraček určeným k volným hrám a komplexnímu rozvoji dětí. Nechybí zázemí pro provádění hudebních činností, výtvarných a jiných tvořivých aktivit. Nechybí zde ani lezecká stěna, dílnička s ponkem a koutek pro předškoláky. Vedle třídy je pohybově relaxační místnost vybavená tělovýchovným nářadím a náčiním, která slouží ke každodenním pohybovým aktivitám dětí. Výzdobu třídy tvoří dětské výrobky. V herně se třikrát denně podává dětem školní strava – rozváží se ze ŠJ a k výdeji se připravuje v přípravné kuchyňce u třídy, rozdávána je dětem samoobslužnou formou. Ve třídě jsou denně rozkládána lehátka. Lůžkoviny se perou v prádelně mateřské školy. Ke třídě náleží nově zrekonstruované sociální zázemí – WC, umývárna, sprchový kout. Šatna dětí se nachází vedle třídy je vybavena novými šatníky a botníky. V šatně je reprezentována naše práce s dětmi – výtvory a výrobky tvoří výzdobu, jsou zde umístěny informativní nástěnky pro zákonné zástupce dětí.

USPOŘÁDÁNÍ DNE – 5. třída BERUŠKY

6:00

·         otevření MŠ

·         pitný režim v průběhu celého dne

·         spontánní hry a činnosti dětí, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou, rozcházení do tříd

8:15

·         průběžná svačina podle potřeby dětí

·         dokončení činností, prací

9:00

·         ovocná – zeleninová přesnídávka

9:15 – 9:30 

·         oblékání na pobyt venku s průběžným odchodem

9:30 – 11:30       

·         pobyt venku, hry na zahradě v přírodě, vycházky do okolí

11:30 – 11:45

·         převlékání v šatně

11:45    

·         oběd

12:15    

·         odpolední odpočinek, klid na lůžku, průběžné vstávání, 

·         aktivity nespících dětí

14:00

·         průběžná odpolední svačina

·         spontánní aktivity dětí

·         pokračování v pracích započatých v průběhu dne, pobyt na zahradě – hry, činnosti

·         rozcházení dětí

16:30

·         uzavření MŠ

Skip to content