2. třída Včeličky

Charakteristika třídy

Třída „VČELIČKY“ se nachází v 1. patře oranžového pavilonu v komplexu budov, tvořících MŠ Dělnická.

Provoz třídy je: 

sudý týden:  PO – PÁ        7:00 – 15:00

lichý týden:  PO – ČT       7:00 – 15:30
                      PÁ                 7:00 – 15:00

Ve třídě je zapsáno 24 dětí,

heterogenní věkové složení dětí – od 3 do 6 let.

O děti se ve třídě starají :

Učitelky:

Ivana Jelenová

Ivana Benešová

Bc. Petra Groisová

Provozní zaměstnankyně:

Věra Kloudová

Kuchařka:

Jana Krištofová

Třídu tvoří velká herna, ve které si děti po celý den hrají, a probíhá zde výchovná práce s dětmi. Herna je vybavena odpovídajícím nábytkem (přizpůsobeným věku a tělesné výšce dětí), herními kouty, množstvím hraček určeným k volným hrám a komplexnímu rozvoji dětí. Nechybí zázemí pro provádění hudebních činností, výtvarných a jiných tvořivých aktivit. Nachází se zde přírodovědný koutek, ve kterém děti pečují o rybičku a africké šneky, nechybí ani koutek pro tělovýchovné chvilky, divadelní koutek, počítačový koutek a koutek pro předškoláky. Výzdobu třídy tvoří dětské výrobky. V herně se třikrát denně podává dětem školní strava – rozváží se ze ŠJ a k výdeji se připravuje v přípravné kuchyňce u třídy, rozdávána je dětem samoobslužnou formou. V přilehlých prostorách je lehárna dětí. Lůžkoviny se perou v prádelně mateřské školy. Ke třídě náleží nově zrekonstruované sociální zázemí – WC, umývárna, sprchový kout. Šatna dětí se nachází vedle třídy je vybavena novými šatníky a botníky. V šatně je reprezentována naše práce s dětmi – výtvory a výrobky tvoří výzdobu, jsou zde umístěny informativní nástěnky pro zákonné zástupce dětí.

USPOŘÁDÁNÍ DNE  – 2. třída VČELIČKY – MŠ Dělnická

6:00

·         otevření MŠ

·         pitný režim v průběhu celého dne

·         spontánní hry a činnosti dětí, rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou, rozcházení do tříd

8:15

·         průběžná svačina podle potřeby dětí

·         dokončení činností, prací

9:00

·         ovocná – zeleninová přesnídávka

9:15 – 9:30 

·         oblékání na pobyt venku s průběžným odchodem

9:30 – 11:30       

·         pobyt venku, hry na zahradě v přírodě, vycházky do okolí

11:30 – 11:45

·         převlékání v šatně

11:45    

·         oběd

12:15    

·         odpolední odpočinek, klid na lůžku, průběžné vstávání, 

·         aktivity nespících dětí

14:00

·         průběžná odpolední svačina

·         spontánní aktivity dětí

·         pokračování v pracích započatých v průběhu dne, pobyt na zahradě – hry, činnosti,

·         rozcházení dětí

16:30

·         uzavření MŠ

Skip to content