Provoz MŠ

Provoz MŠ

Provoz na MŠ Dělnická od 6.00 – do 16.30 hod.

Děti se ráno schází od 6:00 hodin ve třídě „Berušky“, zelený pavilon, třída v přízemí. Tato třída slouží pro scházení dětí z jednotlivých tříd. Zde si je vyzvednou dle provozu tříd p. učitelky a děti přechází do svých tříd.

Děti, které odchází z MŠ po 16:00 hodině, jsou až do konce provozu ve třídě „Hvězdičky“, modrý pavilon, třída v přízemí. V zimním období a období nevhodném pro pobyt dětí na školní zahradě v odpoledních hodinách do rozchodu dětí domů, slouží třída „Hvězdičky“, jako třída konečná.

Nástup dětí na MŠ Dělnická: zpravidla od 6:00 hod. – do 8:30 hod., jinak po předchozí písemné dohodě s ředitelkou školy a v akutních případech (např. lékařské vyšetření) později po dohodě s učitelkou na třídě.

Upozorňujeme zákonné zástupce, že při náhlých absencích pedagogických pracovnic nebo z různých technických důvodů jsou děti převáděny do jiných tříd.

Informace o všech připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme pravidelně sledovat nástěnky.

· Po převzetí dítěte zákonný zástupce neprodleně opouští areál mateřské školy. Z důvodu bezpečnosti dětí a ochrany majetku je mateřská škola celodenně uzavřena a je třeba zvonit a nahlásit se po zazvonění u vchodu. Žádáme Vás o trpělivost a shovívavost, paní učitelka se věnuje dětem a nemůže vždy hned otevřít elektronickým vrátným.

· Doporučujeme vzhledem k třídnímu programu děti do školky přivádět do 8:00hod, nejpozději však do 8:30 hodin, kdy začínají svačiny a ranní kruh.

· Odchody dětí z mateřské školy máme takto:

– děti, které odpočívají a odchází po odpolední svačině od 14:30

– děti, které odchází po obědě od 12:15 hodin

Provoz na MŠ Gránická od 6:30 – do 16:00 hod.

Nástup dětí na MŠ Gránická: od 6:30 hod. do 8:30 hod., jinak po předchozí písemné dohodě s ředitelkou školy a v akutních případech (např. lékařské vyšetření) později, po dohodě s učitelkou na třídě.

Po převzetí dítěte zákonný zástupce neprodleně opouští areál mateřské školy. Z důvodu bezpečnosti dětí a ochrany majetku je mateřská škola celodenně uzavřena a je třeba zvonit a nahlásit se po zazvonění u vchodu. Žádáme Vás o trpělivost a shovívavost, paní učitelka se věnuje dětem a nemůže vždy hned otevřít elektronickým vrátným.

Doporučujeme vzhledem k třídnímu programu děti do školky přivádět do 8:00 hod, nejpozději však do 8:30 hodin, kdy začínají svačiny a ranní kruh.

Odchody dětí z mateřské školy máme takto:

· děti, které odpočívají a odchází po odpolední svačině od 14:30

· děti, které odchází po obědě od 12:30 hodin

Průběh dne v mateřské škole odpovídá hygienickým požadavkům dle platných norem tak, aby byla zajištěna péče o bezpečnost a ochrana zdraví dětí.

Je nutné, aby zákonní zástupci vedli děti k samostatnosti při převlékání a ukládání věcí na určené místo. Mateřská škola neručí za cenné věci a hračky, které si dítě do mateřské školy přinese.

Je nutné, aby zákonní zástupci dítěte šetřili zařízení mateřské školy a neodhazovali v areálu odpadky.

Informace o všech připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí. Doporučujeme pravidelně sledovat nástěnky.

Skip to content