PROJEKT Klíč k poznání světa

PROJEKT Klíč k poznání světaCZ.02.02.XX/00/22_002/0007893je financován Evropskou unií. Zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechnyděti, prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků, vzájemnéhosdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metody do výuky.