Provozní řád

Vzdělávací činnost v naší mateřské škole vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a projektu. Naším cílem je vést děti ke zdravému životnímu stylu v úzké spolupráci s rodiči, podporovat duševní pohodu dětí, rodičů a zaměstnanců a vést děti k sounáležitosti s regionem.

Důležitá je pro nás celková pohoda a přátelská atmosféra. Nabízíme rodičům a jejich dětem různé akce, kterých se dle zájmu mohou zúčastnit / podrobnější informace jsou k dispozici v jednotlivých třídách/.

Přejeme si, aby dítě, které odchází z naší MŠ, bylo optimálně rozvinuté na základě svých možností a zájmů, a to po stránce tělesné, psychické a sociální aby později, jako dospělý člověk mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život. Předškolní věk není jen přípravou na školu, ale přípravou na celý život. V tomto věku se vytvářejí základy jeho budoucích postojů – dobrých i špatných. Odpovědnost za to, s čím se do dalšího života vypraví naše děti, neseme my, dospělí. Každý okamžik, který věnujeme dětem, stojí za to!

Skip to content