ZÁKLADNÍ   INFORMACE  O  MATEŘSKÉ  ŠKOLE

Vzdělávací činnost v naší mateřské škole vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a projektu. Naším cílem je vést děti ke zdravému životnímu stylu v úzké spolupráci s rodiči, podporovat duševní pohodu dětí, rodičů a zaměstnanců a vést děti k sounáležitosti s regionem.

Důležitá je pro nás celková pohoda a přátelská atmosféra. Nabízíme rodičům a jejich dětem různé akce, kterých se dle zájmu mohou zúčastnit / podrobnější informace jsou k dispozici v jednotlivých třídách/.

Přejeme si, aby dítě, které odchází z naší MŠ, bylo optimálně rozvinuté na základě svých možností a zájmů, a to po stránce tělesné, psychické a sociální aby později, jako dospělý člověk mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život. Předškolní věk není jen přípravou na školu, ale přípravou na celý život. V tomto věku se vytvářejí základy jeho budoucích postojů – dobrých i špatných. Odpovědnost za to, s čím se do dalšího života vypraví naše děti, neseme my, dospělí. Každý okamžik, který věnujeme dětem, stojí za to!

NÁZEV  ŠKOLY:               Mateřská škola, Znojmo, Dělnická 2, příspěvková organizace

ZŘIZOVATEL:                   Město Znojmo

PRÁVNÍ  FORMA:           příspěvková organizace/ od 1.1.2003/

ŘEDITELKA:                     Ivana Jelenová

ZÁSTUPKYNĚ:                 Zdeňka Kohoutková

KAPACITA  ŠKOLY:        183 dětí

PROVOZ  MŠ:                  6:00 – 16:30

ODLOUČENÉ  PRACOVIŠTĚ: Mateřská škola Gránická 1580/8

 

KAPACITA  ŠKOLY:        40 dětí

PROVOZ  MŠ:                  6:30 – 16:00

 

Kmenová škola: mateřská škola Dělnická 2

ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO TŘÍD: děti ve třídách jsou věkově smíšené

POČET TŘÍD:     7  – umístěných ve 3 pavilonech (modrém, oranžovém a zeleném)

POČET PEDAGOGICKÝCH PRACOVNIC: 17

POČET PROVOZNÍCH PRACOVNIC:         3

POČET PRACOVNIC ŠJ:                              5

Oranžový pavilon

modrý pavilon

zelený pavilon

hospodářský povilon

Odloučené pracoviště: mateřská škola Gránická 8

ROZDĚLENÍ  DĚTÍ  DO  TŘÍD: děti ve třídách jsou věkově smíšené

POČET  TŘÍD:                         2

POČET  PEDAGOGICKÝCH PRACOVNIC:  4

POČET  PROVOZNÍCH  PRACOVNIC:        2

Skip to content