Edukativně stimulační program

Edukativně stimulační program pro předškolní děti

Pro zájemce z řad rodičů současných předškoláků

Rádi bychom Vám nabídli intenzivní program pro vzdělávání předškoláků. Lekce z pravidla probíhají jednou za čtrnáct dnů. Rozpisy termínů obdržíte předem ve své třídě. 

Pracovní listy:

Kreslení před psaním, Prostorová orientace, Jedním tahem, Předčíselné představy, Sluchové vnímání byly objednány v Pedagogicko-psychologické poradně v Brně. Cena cca 550,- Kč. Všechny materiály si děti po skončení půlročního přípravného kurzu odnesou domů.

Edukačně stimulační skupina v MŠ Dělnická a MŠ Gránická

* Edukačně stimulační skupina byla vytvořena jako program rozvoje dětí v předškolním věku a jako příprava pro počátek školního vzdělávání.

* Hravou formou jsou rozvíjeny schopnosti, dovednosti a funkce, které jsou důležité pro dobré a kvalitní zvládnutí základů čtení, psaní a počítání.

* Program skupiny je rozvržen do 10 lekcí.

* Každá lekce má svou strukturu, jednotlivé činnosti se střídají, na sebe navazují. Lekce mají přibližně hodinové trvání a budou probíhat jednou za 2 týdny (nebo dle domluvy).

V lekci bude vždy přítomen jeden z rodičů.

Přítomnost rodiče je velmi důležitá. Rodič získá nejen náměty pro domácí činnost, ale zároveň stráví čas se svým dítětem, které se mu předvede v novém světle, ukáže své dovednosti, což je pro dítě i rodiče velmi cenné.

Edukačně stimulační skupinu povedou paní učitelky:

v MŠ Dělnická: ze třídy Včeličky, Berušky, Motýlci a Jablíčkové třídy.

v MŠ Gránická: ze třídy Sluníčka a Květinky

Pro koho?

Edukativně stimulační skupiny jsou určeny předškolním dětem, které mohou být nějakým způsobem ohroženy v počáteční fázi školní výuky, a dětem, kterým rodiče chtějí pomoci lépe zvládnout začátek školní docházky.

Jak často a kde?

Edukativně stimulační skupiny probíhají ve školním roce 2020/2021 v MŠ Dělnická ve třídách – Včeličky, Berušky, Jablíčka a Motýlci.  V MŠ Gránická ve třídách Sluníčka a Květinky.

Na všechny děti i rodiče se již těší a přejí jim úspěšný start nejen v Edukačně stimulační skupině, ale hlavně v první třídě základní školy.

Skip to content