POSKYTOVÁNÍ BEZPLATNÉ STRAVY DĚTEM

 

PROJEKT POSKYTOVÁNÍ BEZPLATNÉ STRAVY DĚTEM OHROŽENÝM

 

Vážení rodiče,

naše škola je zapojena jako partner s finančním příspěvkem do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji VI“.

Vzhledem k tíživé situaci, do které se řada rodin nyní dostala, umožnilo MPSV zapojit v průběhu školního roku do projektu další děti.

Nově bude možné hradit stravu z projektu i dětem, jejichž rodiče v období června až září 2020 dávky v hmotné nouzi nepobírali, ale poté přišli např. o zaměstnání a dnes již dávky v hmotné nouzi berou.

Tyto děti bude možné zapojit do projektu v druhém pololetí školního roku.

Ověřování dalších dětí bude provádět Úřad práce v lednu 2021.

 

 

Pokud jste se dostali do tíživé situace a pobíráte nyní dávky hmotné nouze, je nutné, abyste si zašli na ÚP.

 


Skip to content