PROJEKT Klíč k poznání světa

PROJEKT Klíč k poznání světaCZ.02.02.XX/00/22_002/0007893je financován Evropskou unií. Zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechnyděti, prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků, vzájemnéhosdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metody do výuky.

SVĚT POZNÁVÁME SPOLEČNĚ II.

SVĚT POZNÁVÁME SPOLEČNĚ II. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015860 je spolufinancován Evropskou unií. Podpora osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů a projektových aktivit v mateřské škole. EVROPSKÁ UNIE

POSKYTOVÁNÍ BEZPLATNÉ STRAVY DĚTEM

PROJEKT POSKYTOVÁNÍ BEZPLATNÉ STRAVY DĚTEM OHROŽENÝM Vážení rodiče, naše škola je zapojena jako partner s finančním příspěvkem do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji VI“. Vzhledem k tíživé situaci, do které se řada rodin nyní dostala, umožnilo MPSV zapojit v průběhu školního roku do projektu další děti. Nově bude možné hradit stravu z projektu i […]